• Kontakt za korisnike


    (+382) 20-290-520

  • E-mail kontakt


    office@urion.me

Naš tim

Visokokvalifikovan kolektiv

Kompanija URION ima 15 zaposlenih, koji se staraju da u saradnji sa dobavljačima odgovore potrebama javnih i privatnih zdravstvenih ustanova, apoteka i drugih medicinskih institucija.

Više informacija

Servis

Servis i održavanje medicinske opreme

Kompanija URION d.o.o. se izdvaja vrhunskom uslugom servisiranja i održavanja medicinske opreme. Naši inženjeri posjeduju sertifikate, kao i višegodišnje iskustvo u oblasti servisiranja medicinskih uređaja.

Više informacija

Distribucija

Skladišni i transportni kapaciteti

Firma posjeduje sopstveni transport, uključujući i dostavna vozila koja su u potpunosti opremljena savremenim sistemima i omogućavaju bezbjednu dostavu medicinskih sredstava.

Više informacija
Standard
ISO 9001:2015


Od januara 2014. god. posjedujemo međunarodni standard sistema za upravljanje kvalitetom.

Politika sistema upravljanja kvalitetom

URION d.o.o.

Pouzdan partner najvećim domaćim i inostranim proizvođačima lekova, medicinske opreme, pomoćnih lekovitih i medicinskih sredstava kao i specijalizovanih programa.
Naša kompanija se izdvaja vrhunskom uslugom veleprodaje i distribucije ljekova i medicinskih sredstava, kao i servisiranjem medicinskih uređaja. Glavni cilj poslovanja je maksimalno zadovoljenje zahtjeva starih klijenata, kao i osvajanje novih tržišta, kako na prostoru Crne Gore, tako i izvan njenih granica.
– Više informacija –

Prodajni portfolio

Kontinuiranim proširenjem prodajnog portfolija, korporacija podmiruje potrebe kupaca privatnih i javnih apotekarskih
ustanova i zdravstvenih centara.

Skladišni kapaciteti

Skladištenje proizvoda prodajnog portfolija korporacije odvija se u skladu sa standardima dobre distributivne prakse.
Glavni magacinski prostor udaljen je 150 metara od sjedišta kompanije i zadovoljava sve neophodne uslove za skladištenje medicinskih i farmaceutskih proizvoda (održavanje temperature vlažnosti vazduha, posjedovanje hladne komore za temperature od 2°C do 8°C, kao i neophodnog stručnog osoblja za rad u magacinu).
– Više informacija –

Naši partneri